logo Miastkowo  
Jak załatwić sprawę

Wydawanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego


Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Gminy Miastkowo, Referat Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami , pokój nr 17, w dniach: poniedziałek - piątek w godz. 7.15-15.15.

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek o wydanie zaświadczenia.
  2. Oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej.

Opłaty:

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia - 17 zł

Termin odpowiedzi:

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni.

Tryb odwoławczy:

Brak.

Uwagi:

Brak.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2000 Nr 98 poz. 1071, ze zm).
  2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003 Nr 80 poz. 717, ze zm.).
  3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2006 Nr 225 poz. 1635, ze zm.).

Informacje wytworzył(a) :Agnieszka Skupska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2012-03-30 11:35
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2012-03-30 11:35
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2012-03-30 11:36
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 1258