logo Miastkowo  
Jak załatwić sprawę

Przyjmowanie informacji i deklaracji podatkowych


Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32, pokój nr 13, tel.(086)217-48-67 , Wydział Finansowy

Wymagane dokumenty
- druki informacji
- wypisy z rejestru gruntów wydane przez Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego w Łomży
- akt notarialny kupna lub sprzedaży gruntów
- dowód osobisty

Gdzie odebrać formularze:
druk informacji dostępny jest w pokoju nr 13, a także na stronie Urzędu pod hasłem "druki do pobrania"

Opłaty:
nie pobiera się

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):
do 14 dni

Inne wskazówki, uwagi:
W przypadku uchylania się od powyższego obowiązku, podatnik podlega karze grzywny, zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks Karny Skarbowy (Dz.U. Nr 83, poz. 930, z późniejszymi zmianami)

Treść:
W przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających złożenie informacji (kupno, sprzedaż, wymiana gruntów) w terminie 14 dni podatnik zgłasza się do Urzędu, pobiera stosowne druki i po ich wypełnieniu składa w Urzędzie. Złożone informacje i deklaracje podatkowe stanowią podstawę do dokonania wymiaru zobowiązań pieniężnych oraz uzupełnienia danych adresowych i osobowych podatnika.

Załącznikipobrań
file typ Podatek od nieruchomości: Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN-1) 68,05 KB 856
file typ Podatek od nieruchomości: Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZIN-1) 41,37 KB 713
file typ Podatek od nieruchomości: Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZIN-2) 41,22 KB 629
file typ Podatek od nieruchomości: Dane pozostałych podatników (ZIN-3) 39,12 KB 581
file typ Podatek od nieruchomości: Deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1) 80,1 KB 716
file typ Podatek od nieruchomości: Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZDN-1) 42,85 KB 572
file typ Podatek od nieruchomości: Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZDN-2) 42,66 KB 546
file typ Podatek rolny: informacja o gruntach (IR-1) 55,24 KB 789
file typ Podatek rolny: Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZIR-1) 39,44 KB 693
file typ Podatek rolny: Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZIR-2) 38,52 KB 824
file typ Podatek rolny: Dane pozostałych podatników (ZIR-3) 39,03 KB 574
file typ Podatek rolny: Deklaracja na podatek rolny (DR-1) 70,14 KB 542
file typ Podatek rolny: Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZDR-1) 40,08 KB 486
file typ Podatek rolny: Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZDR-2) 38,8 KB 496
file typ Podatek leśny: Informacja o lasach (IL-1) 48,58 KB 559
file typ Podatek leśny: Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZIL-1) 36,98 KB 571
file typ Podatek leśny: Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZIL-2) 36,86 KB 489
file typ Podatek leśny: Dane pozostałych podatników (ZIL-3) 39,02 KB 489
file typ Podatek leśny: Deklaracji na podatek leśny (DL-1) 57,87 KB 511
file typ Podatek leśny: Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZDL-1) 37,48 KB 488
file typ Podatek leśny: Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZDL-2) 37,36 KB 469

Informacje wytworzył(a) :Agnieszka Dulewicz
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2012-03-21 14:48
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2012-03-21 14:48
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2019-07-15 14:12
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 1638