Aktualności

Zawiadomienie o III Sesji Rady Gminy (28.12.2018 r.)


ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady Gminy Miastkowo

informuje, że:

 

Zwołuję III sesję Rady Gminy Miastkowo na dzień  28 grudnia 2018 r.

Otwarcie obrad nastąpi o godzinie 1000.

Rada Gminy obradować będzie w świetlicy wiejskiej w Miastkowie ul. Łomżyńska 32A.

 

Proponowany porządek dzienny obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Informacja o protokole z poprzedniej sesji.
 3. Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami oraz realizacja uchwał Rady Gminy podjętych na poprzedniej sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2019 - 2024.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Miastkowo na rok 2019.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet radnym.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu sesji Rady Gminy na 2019 rok.
 10. Interpelacje i zapytania radnych.
 11. Wolne wnioski.

 

Przewodniczący Rady

Henryk Rupacz

 

Transmisja
III Sesja Rady Gminy

 


Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowska2018-12-12
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2018-12-13 09:29
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2018-12-13 09:29
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2018-12-28 13:50
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 189