Aktualności

Zawiadomienie o V Sesji Rady Gminy (30.05.2019 r.)


ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady Gminy Miastkowo informuje, że:

 

Zwołuję V Sesję Rady Gminy Miastkowo na dzień 30 maja 2019 r.
Otwarcie obrad nastąpi o godzinie 1000.
Rada Gminy obradować będzie w Gminnym Ośrodku Kultury w Miastkowie Łomżyńska 25/1.

 

Proponowany porządek dzienny obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Informacja o protokole z poprzedniej sesji .
 3. Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami oraz realizacja uchwał Rady Gminy podjętych na poprzedniej sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Miastkowo na lata 2019 - 2025.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Miastkowo.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miastkowo.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5.
 11. Informacja z realizacji uchwały o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu nieruchomości oraz ich wydzierżawianiu lub wynajmowaniu na czas dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony za 2018 r.
 12. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2018.
 13. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2018 r. oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej na 2019 r.
 14. Interpelacje i zapytania radnych.
 15. Wolne wnioski.

Przewodniczący Rady

Henryk Rupacz

 

Transmisja V
Sesja Rady Gminy


Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2019-05-15 09:23
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2019-05-15 09:23
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2019-05-30 13:50
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 164