Aktualności

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Kultury i Sportu (28.05.2019 r.)


ZAWIADOMIENIE

Przewodnicząca Komisji  Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Kultury i Sportu Rady Gminy Miastkowo informuje, że

Zwołała posiedzenie Komisji na dzień  28 maja 2019 r. (wtorek) na godz.  900.

Komisja obradować będzie w pok. nr 9 Urzędu Gminy Miastkowo ul. Łomżyńska 32.


Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku dziennego.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  3. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 r.
  4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Miastkowo.
  5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miastkowo.
  6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.
  7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5.
  8. Informacja z realizacji uchwały o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu nieruchomości oraz ich wydzierżawianiu lub wynajmowaniu na czas dłuższy niż 3 lata lub na czas  nieoznaczony za 2018 r.
  9. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej i Gminnego Ośrodka Kultury w Miastkowie za 2018 r.
  10. Zapytania i wolne wnioski.

 

Przewodnicząca Komisji

Patrycja Zaremba


Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2019-05-17 08:46
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2019-05-17 08:46
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2019-05-28 08:50
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 130