Aktualności

Zawiadomienie o VI Sesji Rady Gminy (27.06.2019 r.)


ZAWIADOMIENIE
Przewodniczący Rady Gminy Miastkowo  informuje, że:

Zwołał VI sesję Rady Gminy Miastkowo na dzień 27 czerwca 2019 r.
Otwarcie obrad nastąpi o godzinie 1000.
Rada Gminy obradować będzie w Gminnym Ośrodku Kultury w Miastkowie Łomżyńska 25/1.

 

Proponowany porządek dzienny obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Informacja o protokole z poprzedniej sesji .
 3. Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami oraz realizacja uchwał Rady
  Gminy podjętych na poprzedniej sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między
  sesjami.
 5. Debata nad raportem o stanie Gminy Miastkowo za 2018 r. - podjęcie uchwały
  w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Miastkowo wotum zaufania.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
  gminy za 2018 r., absolutorium dla Wójta Gminy:
  a) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań gminy za 2018 r.
  b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Miastkowo z tytułu wykonania budżetu za 2018 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5.
 11. Interpelacje i zapytania radnych.
 12. Wolne wnioski.

 

Przewodniczący Rady

Henryk Rupacz

 

Transmisja VI
Sesja Rady Gminy


Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowska2019-06-11
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2019-06-11 15:14
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2019-06-11 15:14
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2019-06-27 13:50
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 146