Aktualności

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetowej (24.06.2019 r.)


ZAWIADOMIENIE

Przewodnicząca Komisji Budżetowej Rady Gminy Miastkowo informuje, że

Zwołała posiedzenie Komisji na dzień 24 czerwca 2019 r. (poniedziałek) na godzinę 1000.

Komisja obradować będzie w pok. nr 9 Urzędu Gminy Miastkowo ul. Łomżyńska 32.


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku dziennego.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 3. Analiza raportu o stanie Gminy Miastkowo za 2018 r.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  a) zatwierdzenia sprawozdań gminy za 2018 r.
  b) udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Miastkowo z tytułu wykonania budżetu za 2018r.
  c) zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
 5.  Wolne wnioski.

 

Przewodnicząca Komisji

Danuta Zajączkowska


Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowska2019-06-18
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2019-06-18 10:55
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2019-06-18 10:55
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2019-06-24 11:50
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 84