logo Miastkowo  
Aktualności

Zawiadomienie o XX Sesji Rady Gminy (20.07.2021 r.)


ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady Gminy Miastkowo informuje, że:

Zwołuję XX Sesję Rady Gminy Miastkowo na dzień 20 lipca 2020 r.

Otwarcie obrad nastąpi o godzinie 1000.

Rada Gminy obradować będzie w Gminnym Ośrodku Kultury w Miastkowie ul. Łomżyńska 25/1.

 

Proponowany porządek dzienny obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Informacja o protokole z poprzedniej sesji.
 3. Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami oraz realizacja uchwał Rady Gminy podjętych na poprzedniej sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

  a) przekazania środków finansowych dla Komendy Miejskiej Policji w Łomży;

  b) zmian w budżecie gminy na 2021 rok;

  c) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miastkowo na 2021 rok;

  d) przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargi Prokuratora Rejonowego w Łomży.

 6. Sprawozdanie z działalności stałych komisji Rady Gminy Miastkowo za I półrocze 2021 r.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Wolne wnioski.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Rupacz


Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowska2021-07-07
Wprowadził(a) :Katarzyna Kuczyńska2021-07-07 14:40
Zatwierdził(a) :Katarzyna Kuczyńska2021-07-07 14:40
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2021-07-20 12:50
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 81