logo Miastkowo  
Aktualności

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Kultury i Sportu (20.07.2021r.)


ZAWIADOMIENIE

 

Przewodnicząca Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Kultury i Sportu

Rady Gminy Miastkowo informuje, że:

Zwołała posiedzenie Komisji na dzień 20 lipca 2021 r. (wtorek) na godzinę 830.

Komisja obradować będzie w pok. nr 9 ( piętro) Urzędu Gminy Miastkowo ul. Łomżyńska 32.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku dziennego.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

a) przekazania środków finansowych dla Komendy Miejskiej Policji w Łomży;

b) zmian w budżecie gminy na 2021 r.;

c) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miastkowo na 2021 r.

4. Sprawozdanie z działalności Komisji za I półrocze 2021 r.

5. Wolne wnioski.

Przewodnicząca Komisji

Patrycja Zaremba      


Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowska2021-07-13
Wprowadził(a) :Katarzyna Kuczyńska2021-07-13 09:42
Zatwierdził(a) :Katarzyna Kuczyńska2021-07-13 09:42
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2021-07-20 09:50
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 62