logo Miastkowo  
Aktualności

Wyniki konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Miastkowo


Konsultacje z mieszkańcami dotyczące projektu uchwały Rady Gminy Miastkowo z dnia 31 sierpnia 2021r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Miastkowo zostały przeprowadzone w formie zebrań wiejskich w okresie od 1 września 2021r do 30 września 2021r. Konsultacje projektu zostały przeprowadzone na podstawie zarządzenia Nr 42.2021 Wójta Gminy Miastkowo z dnia 30 sierpnia 2021r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały dotyczącej ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Miastkowo. Przedmiotem konsultacji było uzyskanie opinii mieszkańców na temat ww. projektu uchwały. Spośród 21 jednostek pomocniczych gminy Miastkowo (sołectw) tylko 4 negatywnie zaopiniowały projekt uchwały.

Projekt uchwały był udostępniony w siedzibie Urzędu, na stronie internetowej Urzędu Gminy Miastkowo oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Miastkowo.


Informacje wytworzył(a) :Monika Pawelczyk2021-10-05
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2021-10-05 11:30
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2021-10-05 11:30
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 71