logo Miastkowo  
Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 3.2016
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 13 stycznia 2016 r.
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień
6 marca  2016 r.
Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 849, poz. 951 i poz. 1529; z 2014 r. poz. 179, poz. 180, poz. 1072; z 2015 r. poz. 1043, poz. 1044, poz. 1045, poz.  1923, poz. 2281) w związku z  postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie zarządzeniu wyborów  uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej  (Dz. U. z 2016 r, poz. 4) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wyznaczam, na obszarze Gminy Miastkowo miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych:

- tablice ogłoszeń w miejscowości Miastkowo ul. Łomżyńska (przed budynkiem Urzędu Gminy oraz Gminnego Ośrodka Kultury);
- tablice ogłoszeń u sołtysów w pozostałych miejscowościach na obszarze gminy.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


W Ó J T
Kazimierz Górski

Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2016-01-13 11:19
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2016-01-13 11:19
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 594