logo Miastkowo  
Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 4.2016
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 13 stycznia 2016 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania
Na podstawie art. 56 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz.112, Nr 26, poz.134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz.1281; z 2012 r. poz.849, 951, 1529; z 2014 r. poz. 179, poz. 180, poz. 1072; z 2015 r. poz. 1043, poz. 1044, poz. 1045, poz. 1923, poz.2281) zarządzam, co następuje:

§ 1. Upoważniam Panią Janinę Cwalina – Sekretarza Gminy Miastkowo do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 6 marca 2016 r.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

W Ó J T

Kazimierz Górski


Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2016-01-15 10:02
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2016-01-15 10:02
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 604