logo Miastkowo  
Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 5.2016
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 13 stycznia 2016 r.
w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 6 marca 2016 r.
Na podstawie art.156 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.- Kodeks Wyborczy (Dz .U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) oraz  § 6 ust.3 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 września 2015 r. w sprawie warunków oraz sposobu wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 6 marca 2016 r.  zarządzam, co  następuje:

§ 1. Powołuję  Pana Marcina Łuba na koordynatora  gminnego do spraw obsługi informatycznej na czas wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 6 marca 2016 r.

§ 2. Ustalam zakres zadań koordynatora gminnego stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podpisania.

 

W Ó J T

Kazimierz Górski

Załącznikipobrań
file typ Zarządzenie z załącznikiem 38,62 KB 324

Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2016-01-15 10:05
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2016-01-15 10:05
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2016-01-15 10:06
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 622