logo Miastkowo  
Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 8.2016
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 29 stycznia 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146,  poz. 1626, poz.1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830 poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150) zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2016 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2016 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy ogółem 19 543 705,00 zł, w tym:

- dochody bieżące - 18 956 141,00 zł,

- dochody majątkowe - 587 564,00 zł.

2. Wydatki budżetu gminy ogółem 19 175 185,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące  - 17 594 801,00 zł,

- wydatki majątkowe - 1 580 384,00 zł.

§ 4. Objaśnienia wprowadzonych zmian stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w trybie art. 90, ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                                                                          

 

Wójt

Kazimierz Górski

Załącznikipobrań
file typ Zarządzenie z załącznikami 165,68 KB 215

Informacje wytworzył(a) :Bożena Wilk
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2016-02-04 14:52
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2016-02-04 14:52
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2016-02-04 14:53
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 571