logo Miastkowo  
Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 7.2016
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 22 stycznia 2016 r.
w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
Na podstawie § 14 ust. 2 i 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postepowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. poz. 1942) zarządza się, co następuje:
 
§ 1. 1. Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miastkowo.
2. Harmonogram, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do zarządzenia.
 
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół podstawowych.
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt
Kazimierz Górski
Załącznikipobrań
file typ Zarządzenie z załącznikiem 172,82 KB 240

Informacje wytworzył(a) :Dorota Prytuła
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2016-02-08 08:51
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2016-02-08 08:51
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2016-02-15 09:03
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 592