logo Miastkowo  
Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 10.2016
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 2 lutego 2016 r.
w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 6 marca 2016 r.
Na podstawie art.156 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz .U. Nr 21, poz. 112  z późn. zm.) oraz  § 6 ust. 1 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 września 2015 r. w sprawie warunków oraz sposobu wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 6 marca 2016 r. zarządzam, co  następuje:

§ 1. Powołuję na operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 6 marca 2016 r. następujące osoby:

1)  Agnieszka Zduńczyk        - Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Miastkowie

2)  Iwona Wiktorzak              - Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Miastkowie

3)  Agnieszka Bieńkowska    - Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Miastkowie

4)  Karol Wojciech Bućko     - Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Rydzewie.

§ 2. Ustalam zakres zadań osób uczestniczących w obsłudze informatycznej wyborów stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

W Ó J T

Kazimierz Górski

 

Załącznikipobrań
file typ Zarządzenie z załącznikiem 38,73 KB 300

Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2016-02-08 08:54
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2016-02-08 08:54
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2016-02-08 08:54
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 576