logo Miastkowo  
Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 2.2016
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 7 stycznia 2016 r.
w sprawie wykonywania zadań obronnych i obrony cywilnej w 2016 r.
Na podstawie  art 17 ust.6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r.o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 827,1220,1224 i 1830), zarządza się, co następuje:
 
§1. 1. Ustala się wytyczne w sprawie wykonywania zadań obronnych w Gminie Miastkowo w 2016 roku stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

2. Ustala się wytyczne do działalności w dziedzinie obrony cywilnej w Gminie Miastkowo w 2016 roku stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§2. Zobowiązuje się pracownika ds. obrony cywilnej i obronności oraz kierowników jednostek organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez Wójta do realizacji zadań określonych w §1 ust. 1 i 2.

§3. Nadzór i koordynację nad realizacją zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Kazimierz Górski

Załącznikipobrań
file typ Zarządzenie z załącznikami 100,95 KB 397

Informacje wytworzył(a) :Barbara Nadrowska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2016-02-11 15:13
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2016-02-11 15:13
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2016-02-11 15:13
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 589