logo Miastkowo  
Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 11.2016
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 15 lutego 2016 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
Na podstawie art. 182 § 1 pkt 1, art. 283 § 5  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy  (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 849, poz. 951, poz. 1529; z 2014 r. poz. 179, poz.180, poz.1072; z 2015 r. poz. 1043, poz. 1044, poz. 1045, poz. 1923, poz. 2281) uwzględniając propozycje zgłoszone przez komitety wyborcze zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję obwodowe komisje wyborcze w Gminie Miastkowo dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 6 marca 2016 roku w następujących składach osobowych:
1. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 z siedzibą w Publicznym Gimnazjum
      ul. Łomżyńska 10 w Miastkowie  
1. Dorota Prytuła zam. Miastkowo
    zgłoszenia dokonał:  KW  Prawo i Sprawiedliwość

2. Marek Lemański zam. Miastkowo
    zgłoszenia dokonał:  KW  KORWiN

3.  Jakub Brzostek zam. Rydzewo
     zgłoszenia dokonał:  KW  Samoobrona

4. Marzena Białobrzewska zam. Miastkowo
   zgłoszenia dokonał:  KW Polskie Stronnictwo Ludowe

5. Marta Młynarczyk zam. Tarnowo
    zgłoszenia dokonał:  KWW  Szary Obywatel

6. Anna Wronka zam. Miastkowo
    zgłoszenia dokonał:  KWW "Praca i Przyszłość - Jerzy Ząbkiewicz Senatorem Twojego
    Regionu"

7. Agnieszka Zduńczyk zam. Miastkowo
    zgłoszenia dokonał:   Wójt Gminy Miastkowo

2. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 z siedzibą w Publicznym Gimnazjum
      ul. Łomżyńska 10 w Miastkowie   

1. Krzysztof  Przychodzień  zam. Czartoria
   zgłoszenia dokonał:  KW  Prawo i Sprawiedliwość

2.  Ewa Bielak zam. Łuby - Kiertany
     zgłoszenia dokonał:  KW  KORWiN

3. Teresa Brzostek  zam. Rydzewo
    zgłoszenia dokonał:  KW Samoobrona

4. Aneta Dorota Wiśniewska zam. Miastkowo
    zgłoszenia dokonał:  KW Polskie Stronnictwo Ludowe

5.  Aleksandra Rupacz zam. Tarnowo
    zgłoszenia dokonał:  KWW  Szary Obywatel
 
6. Kamila Wronka  zam. Miastkowo
    zgłoszenia dokonał:  KWW "Praca i Przyszłość - Jerzy Ząbkiewicz Senatorem Twojego
    Regionu"

7. Janina Cwalina zam. Miastkowo
     zgłoszenia dokonał: Wójt Gminy Miastkowo


3. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 z siedzibą w Świetlicy Wiejskiej ul. Łomżyńska 32A
    w Miastkowie
    
1. Bożena Przychodzień zam. Czartoria
   zgłoszenia dokonał:  KW  Prawo i Sprawiedliwość

2. Mariola Kupidłowska zam. Miastkowo
   zgłoszenia dokonał:  KW  KORWiN
 
3. Renata Piaścik  zam. Rydzewo
     zgłoszenia dokonał:  KW Samoobrona

4. Grażyna Genowefa  Białobrzewska zam. Miastkowo
    zgłoszenia dokonał:  KW Polskie Stronnictwo Ludowe

5. Mirosław  Sznejder  zam. Tarnowo
    zgłoszenia dokonał:  KWW  Szary Obywatel

6.  Emilia Wilk zam. Zaruzie
    zgłoszenia dokonał:  KWW "Praca i Przyszłość - Jerzy Ząbkiewicz Senatorem Twojego
    Regionu"

7. Wanda Wiśniewska  zam. Miastkowo
   zgłoszenia dokonał:  Wójt Gminy Miastkowo


4. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 z siedzibą w Szkole Podstawowej ul. Mazurska 22 w Rydzewie
    
1. Bogumiła Górska zam. Rydzewo
    zgłoszenia dokonał:  KW  Prawo i Sprawiedliwość

2. Zbigniew Kupidłowski zam. Miastkowo
     zgłoszenia dokonał:  KW  KORWiN

3.  Kinga Piaścik  zam. Rydzewo
    zgłoszenia dokonał:  KW  Samoobrona

4. Anna Wiśniewska  zam. Miastkowo
    zgłoszenia dokonał:  KW Polskie Stronnictwo Ludowe

5. Weronika Kobus zam. Tarnowo
    zgłoszenia dokonał:  KWW  Szary Obywatel

6. Małgorzata Jasińska zam. Miastkowo
    zgłoszenia dokonał:  KWW "Praca i Przyszłość - Jerzy Ząbkiewicz Senatorem Twojego
    Regionu"

7. Małgorzata Struniewska  zam. Olszewo Borki  
     zgłoszenia dokonał:  Wójt Gminy  Miastkowo


§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

W Ó J T
Kazimierz Górski


Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2016-02-15 12:31
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2016-02-15 12:31
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 863