logo Miastkowo  
Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 15.2016
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 3 marca 2016 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 6 marca 2016 r.
Na podstawie art.156 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz .U. Nr 21, poz. 112  z późn. zm.) oraz  § 6 ust. 1 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 września 2015 r. w sprawie warunków oraz sposobu wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 6 marca 2016 r. zarządzam, co  następuje:

§ 1.  W zarządzeniu Nr 10.2016  Wójta Gminy Miastkowo z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 6 marca 2016 r. wprowadza się następującą zmianę:

1) w § 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

    "4) Marcin Łuba - Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Rydzewie".

§ 2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

W Ó J T

Kazimierz Górski


Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2016-03-08 09:49
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2016-03-08 09:49
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 615