logo Miastkowo  
Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 13.2016
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 29 lutego 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146,  poz. 1626, poz.1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830 poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150) zarządza, co następuje:
 
§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2016 rok zgodnie z załącznikiem   Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:
1. Dochody budżetu gminy ogółem 19 604 580,00 zł, w tym:
- dochody bieżące - 19 017 016,00 zł,
- dochody majątkowe - 587 564,00 zł.
2. Wydatki budżetu gminy ogółem 19 236 060,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące  - 17 525 011,00 zł,
- wydatki majątkowe - 1 711 049,00 zł.
 
§ 3. Objaśnienia wprowadzonych zmian stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 4. Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w trybie art. 90, ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.
 
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt
 
Kazimierz Górski


Informacje wytworzył(a) :Bożena Wilk
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2016-03-08 09:56
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2016-03-08 09:56
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 608