logo Miastkowo  
Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 18.2016
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 30 marca 2016 r.
w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok
Na  podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku  o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150)  zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2015 rok, według którego:

   1)  Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 18 193 413,51zł, w tym:

- plan dochodów bieżących – 16 886 658,12 zł;

- plan dochodów majątkowych – 1 306 755,39 zł;

2) Wykonanie –18 051 348,62 zł, w tym:

- dochody bieżące – 16 766 701,96 zł;

- dochody majątkowe – 1 284 646,66 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1A.

3) Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 17 595 941,51 zł, w tym:

- plan wydatków bieżących – 16 033 833,06 zł;

- plan wydatków majątkowych – 1 562 108,45 zł;

4) Wykonanie – 15 466 437,97 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 14 165 551,91 zł;

- wydatki majątkowe – 1 300 886,06 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2A.

§ 2. Przyjąć sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Przyjąć sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek budżetowych za 2015 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. Przyjąć sprawozdanie z  wykonania planów finansowych samorządowych jednostek kultury za 2015 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Przyjąć informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za 2015 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6. Zarządzenie wraz z załącznikami przekazać Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt

Kazimierz Górski

Załącznikipobrań
file typ Zarządzenie z załącznikami 342,22 KB 242

Informacje wytworzył(a) :Bożena Wilk
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2016-04-01 10:42
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2016-04-01 10:42
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2016-04-01 10:43
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 631