logo Miastkowo  
Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 21.2016
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 31 marca 2016 r.
w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r., poz. 195) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wyznaczam Ośrodek Pomocy Społecznej w Miastkowie jako organ właściwy do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastkowie

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt

Kazimierz Górski


Informacje wytworzył(a) :Regina Pianko
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2016-04-11 09:24
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2016-04-11 09:24
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 604