logo Miastkowo  
Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 23.2016
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 20 kwietnia 2016 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2016 - 2019
Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885,   poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz.379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150) zarządza, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2016-2019.

§ 2. Po dokonanych zmianach:

1) Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miastkowo wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016 - 2019 przyjmuje kształt zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2) Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2019 przyjmuje kształt zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia;

3) Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2016-2019 przyjmują brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Miastkowo.

 

Wójt

Kazimierz Górski

Załącznikipobrań
file typ Zarządzenie z załącznikami 140,29 KB 254

Informacje wytworzył(a) :Bożena Wilk
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2016-04-22 13:51
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2016-04-22 13:51
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2016-04-22 13:52
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 635