logo Miastkowo  
Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 27.2016
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 29 kwietnia 2016 r.
w sprawie przekazania rocznego sprawozdania finansowego za 2015 rok
Na podstawie art. 270 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz, 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. por. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz, 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz.1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150) zarządza, co następuje:

§ 1. Przekazać sprawozdanie finansowe za 2015 rok, na które składa się;

  1. bilans z wykonania budżetu Gminy Miastkowo za 2015r. - załącznik nr 1,
  2. łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych za 2015r. - załącznik nr 2,
  3. łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat jednostek budżetowych za 20I5r. — załącznik nr 3,
  4. łączne zestawienie zmian w funduszu jednostki obejmujące dane wynikające z zestawień zmian funduszu jednostek budżetowych za 2015r. — załącznik nr 4.

§ 2. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 przekazać Radzie Gminy Miastkowo.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt

Kazirnierz Górski

Załącznikipobrań
file typ Zarządzenie z załącznikami 1,77 MB 243

Informacje wytworzył(a) :Bożena Wilk
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2016-05-04 15:21
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2016-05-04 15:21
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2016-05-04 15:21
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 611