logo Miastkowo  
Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 29.2016
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 16 maja 2016 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego
Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie realizacja programów profilaktycznych – organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży szkolnej z rodzin, w których występują problemy patologii społecznych

§ 2. Ogłoszenie o konkursie, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt

     Kazimierz Górski

Załącznikipobrań
file typ Zarządzenie z załącznikami 35,34 KB 396

Informacje wytworzył(a) :Dorota Prytuła
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2016-05-16 14:31
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2016-05-16 14:31
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2016-05-16 14:32
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 933