logo Miastkowo  
Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 30.2016
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 17 maja 2016 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z Gminy Miastkowo
Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r.  poz. 239 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z Gminy Miastkowo.

§ 2. Ogłoszenie o konkursie, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt

Kazimierz Górski
Załącznikipobrań
file typ Zarządzenie z załącznikiem 50,03 KB 237

Informacje wytworzył(a) :Regina Pianko
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2016-05-17 14:11
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2016-05-17 14:11
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2016-05-17 14:12
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 585