logo Miastkowo  
Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 33.2016
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 6 czerwca 2016 r.
w sprawie powołania Komisji opiniującej oferty złożone w postępowaniu konkursowym na realizację zadania publicznego
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz Zarządzenia Nr 29/2016 Wójta Gminy Miastkowo z dnia 16 maja 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego, zarządzam, co następuje:
 
§ 1. Powołuję Komisję do zweryfikowania i zaopiniowania ofert złożonych o dotację w ramach otwartego konkursu ofert w następującym składzie:
1) Barbara Kalinowska             - przewodniczący
2) Aneta Wiśniewska                - członek
3) Dorota Prytuła                     - członek

§ 2. Do zadań Komisji należy:
1) otwarcie ofert,
2) sporządzenie protokołu z postępowania konkursowego,
3) dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty,
4) przedłożenie wyników prac Komisji Wójtowi.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt

Kazimierz Górski


Informacje wytworzył(a) :Dorota Prytuła
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2016-06-09 14:10
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2016-06-09 14:10
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 622