logo Miastkowo  
Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 35.2016
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146,  poz. 1626, poz.1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830 poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150; z 2016 r. poz. 195) zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2016 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:
1. Dochody budżetu gminy ogółem 19 845 212,19 zł, w tym:
- dochody bieżące - 19 447 476,19 zł,
- dochody majątkowe - 397 736,00 zł.
2. Wydatki budżetu gminy ogółem 20 710 581,19 zł, w tym:
- wydatki bieżące  - 18 613 777,19 zł,
- wydatki majątkowe - 2 096 804,00 zł.

§ 3. Objaśnienia wprowadzonych zmian stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w trybie art. 90, ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt

Kazimierz Górski

Załącznikipobrań
file typ Zarządzenie z załącznikami 272,93 KB 243

Informacje wytworzył(a) :Bożena Wilk
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2016-07-29 12:25
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2016-07-29 12:25
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2016-07-29 12:26
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 615