logo Miastkowo  
Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 44.2016
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 17 sierpnia 2016 r.
w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 roku
Na podstawie art. 266 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014r. Poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015r. Poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830 poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150; z 2016 r. poz. 195) oraz uchwały Nr XXIX/152/10 Rady Gminy Miastkowo z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjąć informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu realizacji przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych jednostek kultury za I półrocze 2016 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4. Informacje, o których mowa w §1, 2 i 3 przekazać:

  1. Radzie Gminy.
  2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt

Kazimierz Górski

Załącznikipobrań
file typ Zarządzenie z załącznikami 449,42 KB 226

Informacje wytworzył(a) :Bożena Wilk
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2016-08-23 13:26
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2016-08-23 13:26
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2016-08-23 13:31
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 605