logo Miastkowo  
Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 38.2016
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 1 sierpnia 2016 r.
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych
Na podstawie § 4 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. poz. 1045) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się termin składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna” do dnia 9 września 2016 r.
1.2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 należy składać do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2016/2017.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorom szkół z terenu gminy Miastkowo.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt

Kazimierz Górski


Informacje wytworzył(a) :Dorota Prytuła
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2016-08-23 15:22
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2016-08-23 15:22
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 652