logo Miastkowo  
Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 41.2016
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 16 sierpnia 2016 r.
w sprawie zasad wynagradzania dyrektorów samorządowych instytucji kultury
Na podstawie art.33 ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi ( Dz.U. z 2015 r. poz. 2099) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.1. Ustalam  regulamin  wynagradzania dyrektorów samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Miastkowo, tj.

1) Gminnego Ośrodka Kultury w Miastkowie,
2) Biblioteki Publicznej Gminy Miastkowo.

2. Regulamin wynagradzania  stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 r.

 

Wójt

Kazimierz Górski

Załącznikipobrań
file typ Załącznik do zarządzenia 52,97 KB 201

Informacje wytworzył(a) :Janina Cwalina
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2016-08-24 14:45
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2016-08-24 14:45
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2019-05-17 07:48
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 620