logo Miastkowo  
Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 49.2016
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 30 września 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146,  poz. 1626, poz.1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830 poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150; z 2016 r. poz. 195, poz. 1257) zarządza, co następuje:
 
§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2016 rok zgodnie z załącznikiem   Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2016 rok zgodnie z załącznikiem   Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:
1. Dochody budżetu gminy ogółem 20 057 077,93 zł, w tym:
- dochody bieżące - 19 700 152,82 zł,
- dochody majątkowe - 356 925,11 zł.
2. Wydatki budżetu gminy ogółem 20 922 446,93 zł, w tym:
- wydatki bieżące  - 18 858 678,93 zł,
- wydatki majątkowe - 2 063 767,97 zł.
 
§ 4. Objaśnienia wprowadzonych zmian stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 5. Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w trybie art. 90, ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.
 
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Wójt
Kazimierz Górski

Załącznikipobrań
file typ Zarządzenie z załącznikami 361,09 KB 214

Informacje wytworzył(a) :Bożena Wilk
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2016-10-04 15:26
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2016-10-04 15:26
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2016-10-04 15:27
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 590