logo Miastkowo  
Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 52.2016
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 7 października 2016 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2016 poz. 446  ) i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (  Dz. U. z 2015 r. poz. 1774, z 2016 r. poz. 65 ) zarządzam co następuje:

§1. Podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia z zasobu Gminy Miastkowo w obrębie wsi Tarnowo ul. Szkolna 2, który jest załącznikiem do niniejszego zarządzenia.  

§2. 1.Wykaz o którym mowa w ust.1 wywiesza się na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Miastkowo;

2. Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, na tablicy ogłoszeń w sołectwie Tarnowo oraz na stronie  BIP.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy

Kazimierz Górski

Załącznikipobrań
file typ Zarządzenie z załącznikiem 81,15 KB 216

Informacje wytworzył(a) :Bogumiła Małż
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2016-10-10 14:44
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2016-10-10 14:44
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2016-10-13 11:38
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 590