logo Miastkowo  
Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 51.2016
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 4 października 2016 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych

Na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz.379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz.1854, poz. 1890, poz. 2150; z 2016 r. poz. 195, poz. 1257), zarządzam co następuje:

§1. Ustala się Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami oraz kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miastkowo.

§3. Traci moc zarządzenie nr 17.2014 Wójta Gminy Miastkowo z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

W ó j t

Kazimierz Górski

Załącznikipobrań
file typ Zarządzenie z załącznikiem 300,17 KB 310

Informacje wytworzył(a) :Katarzyna Kuczyńska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2016-10-13 11:44
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2016-10-13 11:44
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2016-10-13 11:44
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 657