logo Miastkowo  
Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 56.2016
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 7 listopada 2016 r.
w sprawie zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie 2016/2017
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446) oraz art. 19 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 oraz art. 20 pkt 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 460 ze zm.) zarządzam, co następuje:
 
§ 1. Ustala się zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach gminnych wg VI standardu utrzymania drogi zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt

Kazimierz Górski

Załącznikipobrań
file typ Zarządzenie z załącznikiem 27,75 KB 227

Informacje wytworzył(a) :Agnieszka Skupska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2016-11-09 13:14
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2016-11-09 13:14
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2016-11-09 13:16
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 520