logo Miastkowo  
Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 65.2016
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 8 grudnia 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) zarządza, co następuje:
 
§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2016 rok zgodnie z załącznikiem   Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2016 rok zgodnie z załącznikiem   Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:
1. Dochody budżetu gminy ogółem 20 592 792,01 zł, w tym:
- dochody bieżące - 20 235 866,90 zł,
- dochody majątkowe - 356 925,11 zł.
2. Wydatki budżetu gminy ogółem 21 458 161,01 zł, w tym:
- wydatki bieżące  - 19 394 393,04 zł,
- wydatki majątkowe - 2 063 767,97 zł.
 
§ 4. Objaśnienia wprowadzonych zmian stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 5. Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w trybie art. 90, ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.
 
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
 
Wójt
Kazimierz Górski
 
Załącznikipobrań
file typ Zarządzenie z załącznikami 415,79 KB 218

Informacje wytworzył(a) :Bożena Wilk
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2016-12-13 11:16
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2016-12-13 11:16
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2016-12-13 11:18
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 540