logo Miastkowo  
Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 69.2016
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 27 grudnia 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2016 rok zgodnie z załącznikiem   Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:
1. Dochody budżetu gminy ogółem 20 648 280,01 zł, w tym:
- dochody bieżące - 20 291 354,90 zł,
- dochody majątkowe - 356 925,11 zł.
2. Wydatki budżetu gminy ogółem 21 513 649,01 zł, w tym:
- wydatki bieżące  - 19 449 881,04 zł,
- wydatki majątkowe - 2 063 767,97 zł.

§ 3. Objaśnienia wprowadzonych zmian stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w trybie art. 90, ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Wójt
Kazimierz Górski

Załącznikipobrań
file typ Zarządzenie z załącznikami 321,35 KB 210

Informacje wytworzył(a) :Bożena Wilk
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2017-01-02 10:18
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2017-01-02 10:18
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2017-01-02 10:20
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 527