logo Miastkowo  
Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 17.2019
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 29 marca 2019 r.
w sprawie wyznaczenia miejsc na obszarze Gminy Miastkowo przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) oraz postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego ( Dz. U. z 2019 r. poz. 365) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wyznaczam, na obszarze Gminy Miastkowo miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych:

-  tablice ogłoszeń w miejscowości Miastkowo ul. Łomżyńska 32 (przed budynkiem Urzędu Gminy);

-  tablice ogłoszeń w sołectwach Gminy Miastkowo.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

 

W Ó J T

Kazimierz Górski


Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowska2019-03-29
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2019-04-01 14:22
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2019-04-01 14:22
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 464