logo Miastkowo  
Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 42.2019
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 17 czerwca 2019 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działaności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego - "Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży".

§ 2. Ogłoszenie o konkursie, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Wójt

Kazimierz Górski

Załącznikipobrań
file typ Zarządzenie z załącznikami 172,64 KB 85

Informacje wytworzył(a) :Dorota Prytuła2019-06-17
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2019-06-17 12:39
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2019-06-17 12:39
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2019-06-17 12:40
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 250