logo Miastkowo  
Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 52.2019
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 22 sierpnia 2019 r.
w sprawie wyznaczenia miejsc na obszarze Gminy Miastkowo przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684) oraz postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1506) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wyznaczam, na obszarze Gminy Miastkowo miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień
13 października 2019 r.:

- tablice ogłoszeń w miejscowości Miastkowo ul. Łomżyńska 32 (przed budynkiem Urzędu Gminy);

- tablice ogłoszeń w sołectwach Gminy Miastkowo.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

 

W Ó J T

Kazimierz Górski

 

 

 

 

 


Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowska2019-08-22
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2019-08-22 14:23
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2019-08-22 14:23
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 439