logo Miastkowo  
Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 28.2021
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 15 czerwca 2021 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego - "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej".

§ 2. Ogłoszenie o konkursie, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Kazimierz Górski

Załącznikipobrań
file typ Zarządzenie z załącznikami 189,97 KB 44

Informacje wytworzył(a) :Bogumiła Górska2021-06-15
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2021-06-15 12:46
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2021-06-15 12:46
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2021-06-15 12:46
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 119