logo Miastkowo  
Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 44.2021
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 31 sierpnia 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników w formie elektronicznej

Na podstawie § 21 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r.

w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1646, z 2019 r. poz.1664) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wyrażam zgodę na prowadzenie w Szkole Podstawowej w Miastkowie dzienników lekcyjnych, dzienników w oddziałach przedszkolnych, dzienników zajęć świetlicowych oraz innych zajęć od roku szkolnego 2021/2022 wyłącznie w formie elektronicznej.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Miastkowie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Kazimierz Górski


Informacje wytworzył(a) :Bogumiła Górska2021-08-31
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2021-09-02 09:28
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2021-09-02 09:28
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 24