logo Miastkowo  
Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 34.2023
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 31 maja 2023 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego:

1) działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym organizacja warsztatów rozwijających kreatywność dzieci i młodzieży;

2) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, w tym organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych m.in. turniejów, zawodów, rajdów dla dzieci i młodzieży.

§ 2. Ogłoszenie o konkursie, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Kazimierz Górski

Załącznikipobrań
file typ Zarządzenie z załącznikami 224,39 KB 67

Informacje wytworzył(a) :Bogumiła Górska2023-05-31
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2023-05-31 12:07
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2023-05-31 12:07
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2023-05-31 12:07
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 185