logo Miastkowo  
Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 43.2023
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 17 lipca 2023 r.
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Miastkowo

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i 572) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Nadaję Regulamin Organizacyjny Urzędowi Gminy Miastkowo, stanowiący załącznik Nr 1 do zarządzenia.

2. Strukturę organizacyjną Urzędu przedstawia załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 2. Traci moc:

1) zarządzenie Nr 7.2021 Wójta Gminy Miastkowo z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Miastkowo;

2) zarządzenie Nr 40.2023 Wójta Gminy Miastkowo z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Miastkowo.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

Kazimierz Górski

Załącznikipobrań
file typ Zarządzenie z załącznikami 494,64 KB 46

Informacje wytworzył(a) :Dorota Prytuła2023-07-17
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2023-07-17 08:51
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2023-07-17 08:51
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2023-07-17 08:51
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 149