logo Miastkowo  
Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 59.2023
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 12 września 2023 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Miastkowo

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i 572) zarządzam, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 43.2023 z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy załącznik Nr 2 "Schemat organizacyjny Urzędu" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zastępca Wójta

Dorota Prytuła

Załącznikipobrań
file typ Zarządzenie z załącznikiem 399,99 KB 120

Informacje wytworzył(a) :Dorota Prytuła2023-09-12
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2023-09-18 11:25
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2023-09-18 11:25
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2023-09-18 11:26
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 185