logo Miastkowo  
Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaFiltrowanie
Numer
Typ aktu
Data -
W sprawie

Znaleziono: 32 aktów. Strona 1 z 1
Numer W sprawie Z dnia
1/04w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy05-01-2004
2/04w sprawie realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej w 2004 roku06-01-2004
3/04w sprawie ustalenia stawki czynszu za lokal użytkowy14-01-2004
4/04przyjęcia Planu Operacyjnego do Strategii Rozwoju Gminy Miastkowo15-01-2004
5/04powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na:
- sprzedaż nieruchomości zabudowanej obiektami zabytkowymi w Tarnowie
16-01-2004
6/04przygotowania projektów uchwał Rady Gminy30-01-2004
8/04określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy02-03-2004
9/04układu wykonawczego budżetu gminy na 2004 rok10-03-2004
10/04przygotowania projektów uchwał Rady Gminy16-03-2004
11/04przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2003.24-03-2004
12/04wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych.24-03-2004
13/04określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy.02-04-2004
14/04przygotowania projektów uchwał Rady Gminy19-04-2004
15/04określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy.05-05-2004
16/04ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Miastkowie17-05-2004
17/04przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.17-05-2004
18/04powołania obwodowych komisji wyborczych.21-05-2004
19/04powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu celem wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Miastkowie26-05-2004
20/04sposobu wykonania uchwał Rady Gminy02-06-2004
21/04ogłoszenia konkursu inspirującego podnoszenie stanu czystości i porządku, ładu i wyglądu estetycznego gminy.02-06-2004
22/04przeznaczenia do zbycia nieruchomości rolnych z zasobu gminnego18-06-2004
23/04powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Miastkowie.23-06-2004
24/04zmian w budżecie gminy na 2004 rok28-06-2004
26/04przygotowania projektów uchwał Rady Gminy17-08-2004
27/04określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy.03-09-2004
31/04zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Miastkowo25-10-2004
34/04przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.25-10-2004
32/04określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy.04-11-2004
33/04projektu budżetu gminy na 2005 rok.15-11-2004
35/04określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy14-12-2004
36/04przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.16-12-2004
37/04w sprawie ogłoszenia konkursu inspirującego podnoszenie stanu czystości i porządku, ładu i wyglądu estetycznego gminy.28-12-2004