logo Miastkowo  
Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaFiltrowanie
Numer
Typ aktu
Data -
W sprawie

Znaleziono: 37 aktów. Strona 1 z 1
Numer W sprawie Z dnia
1/05określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy.05-01-2005
2/05sprawie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miastkowo, przyznawanej na okres od 1 stycznia 2005r. do dnia 30 czerwca 2005r.27-01-2005
3/05przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.14-02-2005
4/05określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy.02-03-2005
5/05przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.17-03-2005
6/05przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2004.21-03-2005
7/05przeznaczenia do zbycia w formie bezprzetargowej nieruchomości gruntowej z zasobu gminnego07-04-2005
8/05określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy.07-04-2005
9/05przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.13-04-2005
10/05przeznaczenia do zbycia w formie przetargu nieruchomości zabudowanych obiektami zabytkowymi14-04-2005
11/05zarządzenia wyboru sołtysa wsi Chojny- Naruszczki.22-04-2005
12/05zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Miastkowo29-04-2005
13/05określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy.29-04-2005
14/05przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.31-05-2005
15/05określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy.14-06-2005
16/05w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok.30-06-2005
17/05zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2005.30-06-2005
20/05określenia wzoru wniosków o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miastkowo.22-07-2005
21/05przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005r.19-08-2005
22/05zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Miastkowo30-08-2005
23/05powołania obwodowych komisji wyborczych.02-09-2005
24/05powołania obwodowych komisji wyborczych.12-09-2005
25/05przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.13-09-2005
26/05określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy04-10-2005
27/05przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.24-10-2005
28/05zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie 2005/200626-10-2005
29/05określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy.09-11-2005
30/05projektu budżetu gminy na 2006 rok.14-11-2005
31/05przeznaczenia do zbycia nieruchomości w formie przetargu14-11-2005
32/05przeznaczenia do zbycia nieruchomości w formie bezprzetargowej14-11-2005
33/05rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonych do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących tereny w granicach administracyjnych: wsi Miastkowo, wsi Drogoszewo, wsi Korytki Leśne, wsi Zaruzie z częścią administracyjną wsi Sosnowiec oraz dyskusji publicznej22-11-2005
34/05wprowadzenia Regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Miastkowo23-11-2005
35/05przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.28-11-2005
36/05zarządzenia wyboru sołtysa wsi Kraska.01-12-2005
37/05ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu13-12-2005
39/05określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy.14-12-2005
40/05zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2005.30-12-2005