logo Miastkowo  
Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaFiltrowanie
Numer
Typ aktu
Data -
W sprawie

Znaleziono: 21 aktów. Strona 1 z 1
Numer W sprawie Z dnia
2/06określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy.05-01-2006
3/06przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.17-01-2006
4/06układu wykonawczego budżetu gminy na 2006 rok.17-01-2006
5/06przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2005.14-03-2006
6/06przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.16-03-2006
7/06określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy05-04-2006
8/06zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Miastkowo07-04-2006
9/06nabycia na własność Gminy Miastkowo nieruchomości rolnych z przeznaczeniem na cel publiczny10-04-2006
10/06przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.14-04-2006
11/06ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z Gminy Miastkowo05-05-2006
12/06określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy.05-05-2006
13/06przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.19-06-2006
14/06określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy.06-07-2006
15/06przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2006 r.24-08-2006
16/06zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Miastkowo28-08-2006
17/06przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.19-09-2006
18/06wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miastkowo20-09-2006
19/06określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy.06-10-2006
20/06oddania w dzierżawę w drodze przetargu działki gruntu z zasobu gminnego11-10-2006
21/06przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.12-10-2006
22/06nabycia na własność Gminy Miastkowo nieruchomości z przeznaczeniem na cel publiczny.26-10-2006