logo Miastkowo  
Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaFiltrowanie
Numer
Typ aktu
Data -
W sprawie

Znaleziono: 31 aktów. Strona 1 z 1
Numer W sprawie Z dnia
SG.0151-1/07określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy.04-01-2007
SG.0151-2/07zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Miastkowo08-01-2007
SG. 0151-3/07przeznaczenia do zbycia nieruchomości w formie bezprzetargowej17-01-2007
SG. 0151-4/07przeznaczenia do zbycia nieruchomości zabudowanej w formie bezprzetargowej17-01-2007
SG. 0151-5/07zarządzenia wyborów organów samorządu mieszkańców wsi.05-02-2007
SG. 0151-6/07przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.12-02-2007
SG. 0151-7/07określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy.06-03-2007
SG. 0151-8/07przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2006.12-03-2007
SG. 0151-9/07w sprawie przygotowania projektu uchwały Rady Gminy.13-03-2007
SG. 0151-10/07przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.23-03-2007
SG. 0151-11/07określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy.04-04-2007
SG. 0151-12/07układu wykonawczego budżetu gminy na 2007 rok.12-04-2007
SG. 0151-13/07przygotowania projektu uchwały Rady Gminy.16-04-2007
SG. 0151-14/07określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy.30-04-2007
SG. 0151-15/07ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z Gminy Miastkowo15-05-2007
SG. 0151-16/07ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu15-05-2007
SG. 0151-17/07przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.19-06-2007
SG. 0151-18/07określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy.03-07-2007
SG. 0151-19/07ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i zakup jednolitego stroju.13-07-2007
SG. 0151-20/07przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 r.22-08-2007
SG. 0151-21/07przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.12-09-2007
SG. 0151-22/07powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.27-09-2007
SG. 0151-23/07zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Miastkowo28-09-2007
SG.0151-24/07zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2007.28-09-2007
SG. 0151-25/07określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy.04-10-2007
SG. 0151-26/07oddania w dzierżawę działki z zasobu gminnego.17-10-2007
SG. 0151-27/07przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.12-11-2007
SG. 0151-28/07projektu budżetu Gminy na 2008 r.15-11-2007
SG. 0151-29/07określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy.28-11-2007
SG. 0151-30/07przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.14-12-2007
SG. 0151-31/07zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2007.31-12-2007