logo Miastkowo  
Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IP.7331-1-3/10
z dnia 16 grudnia 2010 r.
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Z A W I A D O M I E N I E
Wójta Gminy Miastkowo
 
o  wydaniu decyzji o ustaleniu  lokalizacji  inwestycji  celu  publicznego
 
Stosownie do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz.717 z później. zm.), zawiadamia się, że w dniu 16.12.2010r została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii napowietrznej i przyłącza napowietrznego nN-0,4kV do zasilania budynku mieszkalnego – na terenie obejmującym części działek o nr ewid.: 153, 165, 160/1  położone we wsi Nowosiedliny, gm. Miastkowo.
 
W związku z powyższym informuję, że z w/w decyzją można zapoznać się w siedzibie Urzędzie Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32, na stanowisku  inwestycji i planowania przestrzennego (pokój nr 18, I piętro)  w godz. od 7:15 do 15:15 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miastkowo.
 
WÓJT GMINY
Jerzy Wróblewski
 
 
 
Załącznikipobrań
file typ Decyzja 54,3 KB 235

Informacje wytworzył(a) :Agnieszka Skupska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2010-12-16 11:06
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2010-12-16 11:06
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2010-12-16 11:07
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 599